Rehabilitering ur ett helhetsperspektiv

collage_image collage_image
FrykCenter bedriver intensiv rehabilitering i internatform för personer med neurologiska och ortopediska skador och sjukdomar. Rehabilitering är ett begrepp för samlade åtgärder som hjälper sjuka eller skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett liv med god livskvalitet. Vi inriktar oss på att ge stöd till att

• få kunskap och insikt om vad man har råkat ut för.
• kunna hantera sitt tillstånd utifrån de nya förutsättningarna.
• kunna nyorientera och finna mening i sitt liv efter skada/sjukdom.

Vi arbetar i team och behandlingen utgår från den enskilda personens behov och önskemål. Mötet med andra människor i liknande situation är betydelsefullt och ger möjlighet till utbyte av erfarenheter.

Läs mer här>>
XHTML 1.0 | CSS2